ОДРЖИВИ РАЗВОЈ


 
СВЕ, ОСИМ ЈЕДНЕ, ЗЕМЉЕ У РЕГИОНУ НУДЕ БОЉЕ УСЛОВЕ ПОСЛОВАЊА ОД СРБИЈЕ

Према резултатима истраживања Светске банке (Doing business 2015) о условима пословања, Србија сe налази на 91 месту (од 189 земаља). Међу земљама у региону, једино је Босна и Херцеговина, која заузима 107 место, лошије рангирана од Србије. Најбоље услове пословања имају Македонија која је на 30 месту, Црна Гора на 36, Бугарска на 38 и Румунија на 48 месту. Док су остале земље из региона напредовале у побољшању услова пословања, Србија није учинила скоро ништа у том правцу. Посебно су забрињавајући показатељи : издавање грађевинских дозвола (186 место) и једноставност плаћања пореза (165 место), који су погоршани у односу на 2011 годину, када је Србија заузимала 176 и 138 место, респективно.

29.10.2014.

*
 *   *

ИМА ЛИ НЕРАЦИОНАЛНОГ ТРОШЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА?

Подсећамо да Закон о буџетском систему предвиђа да се по истеку године за коју је буџет донет, саставља завршни рачун буџета. У завршном рачуну буџета исказују се укупно остварена примања буџета, као и укупно извршени издаци у периоду од 1 јануара до 31 децембра године за коју је буџет донет.
Занимљиво је да у Србији, од 2001 године ниједан Закон о завршном рачуну буџета није усвојен, а што је још занимљивије, завршни рачуни за 2007, 2008 и 2009 се још увек налазе у процедури за усвајање, док завршни рачун за 2010, није чак ни стигао до Народне скупштине. Погледајте судбину предлога закона о завршном рачуну буџета Републике Србије:

Предлог Закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2007 годину – у процедури од 04 августа 2008.
Предлог Закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2008 годину - у процедури од 03 децембра 2009.
Предлог Закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2009 годину - у процедури од 31 децембра 2010.
Предлог Закона о завршном рачуну буџета Република Србије за 2010 годину – још га нема, чак ни у процедури.

У условима економске кризе, када сва предвиђања указују да ће раст БДП у 2012 години бити испод нивоа на који се рачунало, извесно је да ће бити неопходно да се ребалансом буџета предвиде мањи буџетски расходи. Разматрање закона о завршном рачуну буџета Републике Србије, а који се из неких разлога још увек „држе на леду“, помоћи ће да се сагледа не само како су се трошила буџетска средства, већ и где постоје резерве да се расходи најбезболније и најправедније смање. Смањење буџетских издатака је неопходно да би се смањио високи буџетски дефицит и тиме допринело напорима да се спречи дужничка криза, која прети Србији.

Уједно подсећамо да грађани Србије, као порески обвезници, имају право да знају како и где се троши њихов новац.

12.02.2012.

*
*  *

ОДЛУКА СРБИЈЕ ДА БОЈКОТУЈЕ БИЗНИС САМИТ У БАЛТИМОРУ НЕМА ЕКОНОМСКОГ ОПРАВДАЊА

Имајући у виду незавидну економску ситуацију у Србији, с једне стране, и декларативно опредељење владе Србије да ради на привлачењу директних страних инвестиција, с друге стране, одлука да Србија бојкотује бизнис самит политичких лидера и пословних људи држава Западног Балкана са садашњим и потенцијалним партнерима (и инвеститорима) из САД, а који се одржава 23 и 24 марта 2011 године у Балтимору, је најблаже речено тешко разумљива. Потврђује ли се то још једном да је економија и овој реконструисаној влади Србије „задња рупа на свирали“?*
*  *

БЛОКИРАНЕ РЕФОРМЕ 

Према Doing business 2011 Светске банке, Србија заузима 88 место (од укупно 183 земаља), што практично значи да у последње две године није било битног напредовања, пре свега, у громогласно најављиваној „гиљотини прописа“. Побољшања регулаторног амбијента у којем послују предузећа нема, због проблема у координацији рада различитих министарстава, недавно су констатовали стручњаци ММФа. Области у којима је Србија и даље на репу листе су издавање грађевинских дозвола (176 место) и плаћање пореза (138 место).

Комплетну листу свих земаља, са индикаторима Светске банке, можете пронаћи овде.

*
*  *

ЗА ПОСЛОВАЊЕ У СРБИЈИ НАЈПРОБЛЕМАТИЧНИЈА КОРУПЦИЈА

Према Извештају о глобалној конкурентности за 2010-2011 ( Global Competitiveness Report  2010-2011), међу факторима најпроблематичнијим за пословање у Србији налазе се: корупција, неефикасна бирократија и непредвидљивост  економске политике. Извештај о Србији можете преузети овде.

Према индексу Глобалне конкурентности, Србија  у 2010 години заузима 96 место (од 136 земаља) и погоршала је свој положај у односу на 2009 годину, када је била 92 на листи. Ранг листу свих земаља можете преузети са следећег линка :


*
*   *
"ГИЉОТИНА ПРОПИСА" ГИЉОТИНИРАНА ?

Према  Doing Business 2010  Светске Банке, Србија заузима 88 место (од 183 земаља) и за два места је побољшала свој  пласман захваљујући значајном олакшавању започињања бизниса, који представља један од праћених индикатора. Код већине осталих индикатора је забележено погоршање у односу на класификацију из Doing Business 2009. Највише забрињава стање у области издавања грађевинских дозвола (174 место), плаћања пореза (136), преноса власништва (105), стечајног поступка ( 102), спровођења уговора (97).


Табелу Србије можете погледати ако кликнете овде.


Комплетан извештај о Србији је доступан на енглеском језику :

World Bank & IFC, Doing Business 2010 Serbia, Comparing  Regulation in 183 Economies.За превод на српски језик,  google превод или крстарица би можда могли да помогну.