ЕУ ИНТЕГРАЦИЈА


ИЗВЕШТАЈ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ О НАПРЕТКУ СРБИЈЕ ЗА 2015 ГОДИНУ

Дана 10 новембра 2015 године, Европска комисија је усвојила Стратегију проширења и извештаје о оствареном напретку земаља које претендују да постану чланице Европске уније (ЕУ).
Стратегију проширења ЕУ и Извештај о Србији за 2015 можете преузети са следећих линкова: *
*    *

ИЗВЕШТАЈ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ О НАПРЕТКУ СРБИЈЕ ЗА 2014 ГОДИНУ

Европска комисија је 08 октобра 2014 године објавила овогодишњи « пакет проширења », а у складу са њеном обавезом да извештава владе земаља чланица ЕУ о оствареном напретку земаља кандидата или потенцијалних кандидата за чланство у ЕУ. Овај мониторинг процес (праћење напретка) треба да обезбеди да државе будуће чланице ЕУ буду примљене у ЕУ онда када испуне све услове потребне за пријем.

У пакету докумената Европске комисије за 2014 годину, поред документа Стратегија проширења и кључни изазови за 2014-2015, налази се и пет годишњих извештаја o оствареном напретку земаља, које уживају статус кандидата и два извештаја, који се односе на потенцијалне кандидате.

Званични кандидати за пријем у ЕУ су:
-Турска (преговори о приступању отворени 2005 године)
-Црна Гора (преговори о приступању отворени 2012 године)
-Србија (преговори о приступању отворени у јануару 2014 године)
-Бивша Југословенска Република Македонија (званични кандидат од 2005 године)
-Албанија (званични кандидат од јуна 2014 године)

Потенцијални кандидати за пријем у ЕУ су:
-Босна и Херцеговина
-Косово*

*Ово означавање не доводи у питање ставове о статусу и у складу је са Резолуцијом СБ УН 1244/99 и Мишљењем МСП о проглашењу независности Косова

На основу докумената из пакета, представници влада земаља чланица ЕУ ће водити дебату, у оквиру Европског савета. Затим ће на самиту у децембру 2014 године владе држава чланица ЕУ одлучивати о наредном кораку ка чланству у ЕУ за сваку од земаља појединачно, а према заслугама сваке од њих. Ова одлука мора бити донета једногласно.

Стратегија проширења и кључни изазови за 2014-2015 као и појединачни Извештаји о напретку за 2014, пружају пресек стања и указују на изазове који предстоје и реформе које треба да се спроведу на путу ка учлањењу у ЕУ. Европска комисија ће наставити да помаже свакој земљи у спровођењу неопходних реформи.На дан 08.10.2014, превод на српски ова два документа важна за Србију, још увек није био доступан на сајту Канцеларије за европске интеграције.

*
*  *ПРЕГОВОРИ О ПРИСТУПАЊУ СРБИЈЕ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ ЗВАНИЧНО ПОЧЕЛИ 21 ЈАНУАРА 2014 ГОДИНЕ

Међувладина конференција, одржана 21 јануара 2014 године у Бриселу, означила је почетак преговора Србије о приступању Европској унији.
Документа са те конференције, која укључују и преговарачки оквир ЕУ, усвојен још у децембру 2013 године и прослеђен Београду, можете преузети са следећих линкова:


Општа позиција ЕУ, документ којим је отворена међувладина конференција о приступању Србије Европској унији (незваничан превод на српски, преузет са сајта Канцеларије за европске интеграције)*
*   *

ИЗВЕШТАЈ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ О НАПРЕТКУ СРБИЈЕ ЗА 2013 ГОДИНЕ

Европска комисија је 16 октобра 2013 године усвојила годишњи „пакет проширења“, који се, подсећамо, састоји од сета докумената, a којe чине Стратегија проширења и кључни изазови за 2013-2014, и пратећи извештаји о напретку, који је свака од земаља кандидата или потенцијалних кандидата остварила у претходних 12 месеци, на свом путу ка ЕУ. Поменуту Стратегију као и Извештај ЕК о напретку Србије за 2013 годину, можете преузети са следећих линкова:


*
*   *

АПРИЛСКИ ИЗВЕШТАЈ ЕК О НАПРЕТКУ СРБИЈЕ
*
*   *

РЕЗОЛУЦИЈА ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА О ИЗВЕШТАЈУ ЕК О НАПРЕТКУ СРБИЈЕ ЗА 2012 ГОДИНУУколико желите да се упознате сa процедуралним детаљима везаним за Резолуцију Европског парламента од 18 априла 2013 године, кликните на European Parliament/Legislative Observatory.


*
 *   *

ИЗВЕШТАЈ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ О НАПРЕТКУ СРБИЈЕ ЗА 2012 ГОДИНУ

Европска комисија (ЕК) је 10 октобра 2012 усвојила овогодишњи „Пакет проширења“ који, као што је познато, садржи документа о политици проширења ЕУ и извештаје о појединачном напретку земаља претендената за пуноправно чланство у ЕУ. Сви документи из овог „Пакета проширења“ се могу пронаћи на сајту ЕУ. Документа, за која сматрамо да су важна за Србију, се могу преузети и са нашег сајта.

Србија није добила препоруку ЕК да се започну преговори о њеном приступању ЕУ. Другим речима, по оцени ЕК, напредак Србије, нарочито у делу који се односи на јасно и одрживо побољшање односа са Косовом, није био довољан да би је квалификовао за нову етапу евроинтеграције, а коју почетак преговора о приступању Европској унији подразумева.

Средства из претприступних фондова предвиђена за Србију износе 208,3 милиона еура, за 2013 годину. Из буџета ЕУ, на име претприступне помоћи за 2012, Србији је алоцирано 202 милиона еура.
За Косово, чији се напредак, у складу са Резолуцијом 1244 Савета безбедности УН, прати одвојено од Србије, је предвиђена помоћ од 71,5 милиона еура за 2013 годину (68,8 милиона за 2012 годину).


European Commission, Conclusions on Serbia 2012.а енглеском)

European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, Enlargement Strategy and Main Challenges 2012-2013, COM (2012) 600,Brussels, 10.10.2012.  а енглеском)
Превод на српски језик Извештаја о напретку Србије за 2012 годину можете прузети са сајта Канцеларије за европске интеграције или са следећег линка:

Европска комисија, Извештај о напретку Србије за 2012 годину, који прати Саопштење Комисијеупућено Европском парламенту и Савету, Стратегијапроширења и кључни изазови за 2012-2013 годину, Радни документ особљаКомисије, SEC (2012) 333, Брисел, 10.10.2012. (на српском)Преводе осталих докумената нисмо пронашли на дан 13.10.2012.


 *
*    *

 МИШЉЕЊЕ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ О ЗАХТЕВУ СРБИЈЕ ЗА ЧЛАНСТВО У ЕУ

Европска комисија је 12 октобра 2011 године усвојила тзв. Пакет проширења, који садржи годишњу стратегију проширења Европске уније, извештаје о напретку земаља претендената за пуноправно чланство у ЕУ и друга релевантна документа.

Међу документима из Пакета проширења, који се односе на Србију, налази се Мишљење Европске комисије о захтеву Србије за чланство у Европској унији, које је објављено уместо уобичајеног годишњег извештаја о напретку у реформама и приближавању стандардима ЕУ. У јесењем пакету за Србију се налазе и Аналитички извештај (анлиза стања у 2011 години) и Закључци и препоруке (извод из документа Стратегија проширења и главни изазови 2011-2012).
Иначе, сви кључни документи везани за проширење ЕУ су доступни на сајту Европске комисије, где се, поред горе поменутих, могу пронаћи и документи о свим осталим земљама, које претендују да постану пуноправне чланице ЕУ и притом имају реалну европску перспективу. Напредак Косова се прати одвојено од Србије, у светлу Резолуције 1244 Савета безбедности УН.

Почетком марта месеца 2012 године, статус кандидата су уживали Исланд, бивша југословенска Република Македонија, Црна Гора, Србија и Турска, док су потенцијални кандидати и даље били Албанија, Босна и Херцеговина и Косово под окриљем Резолуције 1244 Савета безбедности УН. Хрватска, која је највише напредовала у реализацији Копенхашких критеријума, се налази у фази приступања са перспективом да постане пуноправна чланица ЕУ јуна месеца 2013. године.

Документи из јесењег пакета, који су важни за Србију, се могу преузети и са следећих линкова:Conclusions and Recommendations of the Commission’s Opinions on the membership application by Serbia (извод из документа Enlargement Strategy and Main Challenges 2011-2012, Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, COM (2011)666 final, 12.10.2011, Brussels  на енглеском).
Преводи на српски језик прва три документа су доступни на сајту Канцеларије за европске интеграције , а могу се преузети и са следећих линкова : 
 *
 *   *
 
ОДГОВОРИ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА УПИТНИК ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ :

Познато је да су представници Владе Републике Србије 31 јануара 2011 предали Европској комисији (ЕК), Одговоре на Упитник ЕК. Ове одговоре је могуће пронаћи на сајту Владе РС као и на сајту владине Канцеларије за европске интеграције, одакле смо их ми преузели и учинили доступним посетиоцима нашег сајта, путем следећих линкова: 


Познато је и да је ЕК упутила додатна питања Влади Србије, а у циљу појашњења одговора из јануара 2011. Према информацији објављеној на сајту Канцеларије за европске интеграције, последњи сет Одговора на додатна питања послат је ЕК, 22 априла 2011 године. Међутим, за разлику од јануарских одговора, сет априлских Одговора на додатна питања је на поменутом сајту објављен само на енглеском језику. Остаје нејасно зашто није објављена оригинална верзија ових одговора на српском језику, тим пре што без априлских одговора, јануарски одговори на службеном језику Републике Србије остају некомплетни. 

Грађани Србије припадници националних мањина би с правом могли да поставе питање зашто нема докумената везаних за европску интеграцију Србије и на албанском или мађарском језику, на пример, али, ако им је за утеху, важни документи, попут Одговора на допунска питања ЕК, нису објављени ни на српском, односно језику већинског народа у Републици Србији. 

Одговоре на додатна питања Европске комисије, из априла месеца 2011, на енглеском језику, можете преузети са следећег линка:

У жељи да допринесемо бољој информисаности грађана о питањима везаним за процес приступања Европској унији, као и да све заинтересоване подстакнемо да се укључе и лично допринесу стварању европске будућности Србије, омогућили смо директно преузимање, по критеријумима (и поглављима), иницијалних јануарских Одговора на Упитник ЕК, а са линкова који следе:

I.                    ПОЛИТИЧКИ КРИТЕРИЈУМИ :

II.                  ЕКОНОМСКИ КРИТЕРИЈУМИ

III.                ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ ПО ПОГЛАВЉИМА :
 1. Слободно кретање робе
 2. Слободно кретање радника
 3. Слобода пружања услуга
 4. Слободно кретање капитала
 5. Јавне набавке
 6. Компанијско право
 7. Право интелектуалне својине
 8. Политика конкуренције
 9. Финансијске услуге
 10. Информационо друштво и медији
 11. Пољопривреда и рурални развој
 12. Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика
 13. Рибарство
 14. Транспортна политика
 15. Енергетика
 16. Опорезивање
 17. Економска и монетарна политика
 18. Статистика
 19. Социјална политика и запошљавање
 20. Предузетништво и индустријска политика
 21. Трансевропске мреже
 22. Регионална политика и координација структуралних инструмената
 23. Правосуђе и основна права
 24. Правда, слобода и безбедност
 25. Наука и истраживање
 26. Образовање и култура
 27. Заштита околине
 28. Заштита права и здравља потрошача
 29. Царинска унија
 30. Економски односи са иностранством
 31. Спољна, безбедносна и одбрамбена политика
 32. Финансијски надзор
 33. Финансијске и буџетске одредбе
Напомињемо да јануарске одговоре треба обавезно комплетирати Одговорима на додатна питања из априла месеца 2011, а да би се стекла реалнија слика о оствареном напретку у реформама, као и о реформама које предстоје на путу изградње модерне, демократске Србије. Одговори на додатна питања се иначе односе на политичке и економске критеријуме, као и на 29 од укупно 33 поглавља европских стандарда. Када буде објављена верзија истих на српском језику (а надамо се да хоће) ми ћемо се постарати да и те Одговоре учинимо доступним за непосредно преузимање по критеријумима (и поглављима).
*
* *
ИЗВЕШТАЈ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ О НАПРЕТКУ СРБИЈЕ ЗА 2010 ГОДИНУ

Брисел 9 новембар 2010. Данас je Европска комисија усвојила Пакет проширења 2010, чији саставни део чине Извештај о напретку Србије за 2010 годину и Стратегија проширења и кључни изазови за 2010-2011.

Извештај o Србији за 2010 и Стратегију проширења за 2010-2011, на енглеском језику, можете преузети на следећим линковима:

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council: Enlargement Strategy and Main Challenges 2010-2011.

Накнадно је на сајту Канцеларије за европске интеграције објављен превод на српски 

Извештаја Европске комисије о напретку Србије за 2010.
*
* *

ИЗВЕШТАЈ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ О НАПРЕТКУ СРБИЈЕ ЗА 2009

Брисел, 14 октобар 2009. Европска комисија је објавила годишњи Извештај о напретку Србије у  спровођењу реформи на путу ка европским интеграцијама, заједно са документом, који носи назив: Стратегија за проширење и главни изазови у периоду 2009-2010.
За оба документа постоји превод на српски, који смо за вас пронашли на сајту Канцеларије за европске интеграције и који можете преузети овде, заједно са оригиналима на енглеском језику.

Превод на српски језик:

Европска комисија, Извештај о напретку Србије за 2009 годину

Европска комисија, Стратегија проширења и кључни изазови за 2009-2010


Извештај 2009 и Стратегија проширења за 2009-2010, на  енглеском језику:

European Commission, Serbia 2009 Progress Report

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council: Enlargement Strategy and Main Challenges 2009-2010
*
*  *

ИЗВЕШТАЈ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ О НАПРЕТКУ СРБИЈЕ ЗА 2008

Брисел, 5 новембар 2008. Европска комисија је објавила годишњи Извештај о напретку Србије у  спровођењу реформи на путу ка европским интеграцијама, заједно са документом, који носи назив: Стратегија за проширење и главни изазови у периоду 2008-2009.
За оба документа постоји превод на српски, који смо за вас пронашли на сајту Канцеларије за европске интеграције и који можете преузети овде, заједно са оригиналима на енглеском језику.

Превод на српски језик:
Извештај 2008 и Стратегија проширења за 2008-2009, на  енглеском језику: