ЉУДСКА ПРАВА


Људска права је потребно непрестано штитити.

ДОКУМЕНТА УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА О ЉУДСКИМ ПРАВИМА
Legislative History of the Convention on the Rights of the Child  Volume I
Legislative History of the Convention on the Rights of the Child  Volume II
 


СПЕЦИЈАЛНА ИЗДАЊА