СТОП КОРУПЦИЈИПОЛИТИЧКЕ ПАРТИЈЕ НАЈКОРУМПИРАНИЈЕ

Индекс перцепције корупције (ИПК), који је Transparency International објавио октобра 2010, износи 3,5 за Србију и остао је непромењен у односу на 2009 годину. Подсећамо да се ИПК креће у распону од 1 до 10, и што је ИПК нижи то је корупција већа и обрнуто. Земље чији је ИПК испод 5, већ се могу сматрати земљама у којима је корупција озбиљан проблем. Према Светском барометру корупције 2009, исте међународне невладине организације, перцепција грађана Србије је да су политичке партије најкорумпиранији сегмент друштва.
*
*   *

РЕФОРМА ПРАВОСУЂА НИЈЕ ДОБИЛА ПРЕЛАЗНУ ОЦЕНУ ГРЕКА

Додатни Извештај о усклађености за Републику Србију, усвојен почетком јуна 2010 године од стране Групе земаља за борбу против корупције, показује да Србија није применила на задовољавајући начин 20% препорука овог тела Савета Европе, везаних за први и други круг евалуације. Међу 5 препорука, за које је оцењено да су само делимично примењене, и даље се налази прeпорука број ii која се односи на правосуђе.

Овај извештај је преведен на српски језик и можете га преузети на овом сајту (или на сајту Греко), заједно са верзијом на енглеском језику.


*
*   *

НЕСЛАВНО  83  МЕСТО

На ранг листи Transparency International  за 2009 годину, Србија заузима 83 место, а према тзв. Индексу перцепције корупције. Од земаља југоисточне Европе, горе од Србије су рангиране једино Албанија и Босна и Херцеговина, које респективно заузимају 95 и 99 место. Поређења ради, Словенија заузима 27 место, Турска 61, Хрватска 66, Црна Гора 69, док се Бугарска, Румунија, Македонија и Грчка налазе на 71 месту.   


Целокупну ранг листу (180 замаља) можете пронаћи на сајту Трansparency International.

*
*   *


 СРБИЈА НИЈЕ ИСПУНИЛА ВЕЋИНУ ДОГОВОРЕНОГ


GRECO - Група земаља против корупције Савета Европе. Србија је чланица ГРЕКО.

ГРЕКО, Извештај о усклађености за Републику Србију, Заједнички први и други круг евалуације, Стразбур, 13 јуни 2008 

GRECO, Compliance Report on the Republic of Serbia, Joint First and Second Evaluation Rounds, Strasbourg, June 13, 2008

Према овом извештају, од 25 препорука  GRECO, Србија није добила "прелазну оцену" зa 13. Међу ових 13 делимично примењених препорука, налази се и препорука број ii, која се односи на поступак именовања и унапређења судија и тужилаца.ШТА ЈЕ МОНИВАЛ?

Комитет експерата за евалуацију мера за борбу против прања новца и финансирања тероризма (Монивал) је тело Савета Европе, основано 1997 године. Србија, као чланица Савета Европе од 2003 године, уједно је и чланица Монивал-а.

Извештај Монивал-а о трећем кругу евалуације, који је усвојен на 31 пленарној седници, одржаној 7-9 децембра 2009, у Стразбуру, можете преузети на овој страници, у верзији  на енглеском језику. Превод на српски нисмо пронашли, у априлу 2010. Уколико превод, овог веома занимљивог документа, буде објављен, свакако ћемо и њега учинити доступним посетиоцима нашег сајта.

MONEYVAL, Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism, Committee of experts on the evaluation of the Anti-money laundering measures and the financing of terrorism, Council of Europe , Strasbourg

MONEYVAL, Mutual Evaluation Report : Serbia, Executive Summary (Резиме)

MONEYVAL, Mutual Evaluation Report : Serbia, Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism, December 9, 2009, Strasbourg (Извештај)

MONEYVAL, Mutual Evaluation Report : Serbia - Annex 1 (Aнекс 1)

MONEYVAL, Mutual Evaluation Report : Serbia - Annex 2 (Aнекс 2)